I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Giả vờ tháng chín chưa qua

Nguồn: VintageMint.com

GIẢ VỜ THÁNG CHÍN CHƯA QUA

Tháng chín hãy còn ở xa
Chiều gặp nha, anh … đỡ nhớ

Em đừng có sợ mẹ la
Sớm mà, lo chi sách vở

Hãy cứ như hoa mắc cỡ
Thẹn thùa anh dẫn đi chơi

Hồn nhiên ngồi sau anh chở
Xuôi con dốc có hoa rơi

Con dốc tự nhiên rẽ đôi
Dẫn qua ngôi trường ngói đỏ
Trống trường nghe động ra ngó
Hứng khởi cất lên một tràng

Thế là thôi hết lang thang
Thôi mùa hè còn dang dở
Thôi đèo em đi giữa phố
Thôi vờ tháng chín chưa qua

Quân Thạch – 27.08.2006

Giải 2 cuộc thi Thơ tình mùa thu
Bentinhyeu.info – 2010

Bằng chứng đê ê ê ê ê

Advertisements

Single Post Navigation

One thought on “Giả vờ tháng chín chưa qua

  1. Nhẹ và khá dễ thương !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: