I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

I love living life. I am happy.

Đang có dự án dịch và làm subtitle cho mấy clip tiếng Anh, không biết có ai hỗ trợ không nhỉ? Mình sẽ đưa subtitle, các bạn chèn vào clip. Xung phong đi nào ^____^

My name is Nick Vujicic and i love travelling around the world, fishing, golfing and swimming.

I love living life. I am happyI love living life. I am happy

Thank you very much. Nice to see you, my name is Nick Vujicic and it’s a pleasure to be with you so I has no lame but I have my little drum stick.

So i…

You like that? Everywhere I go the force me do this and get some techno go on like so 1, 2, 3, 4 yeahhhh Oohhhh

Hey you guys, you like that? Is that cool? Beautiful!

But i long to see you might  fall down like this right? Hello

So what do you do if you fall down?

Get back up, everybody knows to get back up because you know walking. Now i get it anyway. And i tend sometime in your  life when you fall down and you feel that you have a strict to get back up. Do you think you have hurt?

Because i tell you i am down here. face down. and I have no arms and legs. It should be impossible for me to get back up but it’s not.

You see, I will try a hundred times to get up. And if i fail a hundred times. If i fail and i give up, do you think i’m gonna give up? No if i fail, i try  again, again and again.

But i just want you know that it’s not the end. It matters how you gonna finish. Are you gonna finish strong, you’ll find that strength to get back up like this.

Advertisements

Single Post Navigation

11 thoughts on “I love living life. I am happy.

  1. I’m first :)

  2. Mài biết xài soft để làm subtitle ko mà ham hố vậy .__.

  3. HK tới em rảnh, em cũng bít chút ít về mấy cái soft đó. Em xin xung xong cầm que đi trước (^__^)

  4. So guys, i’m done with my job. Now is your turn

  5. Kì này em hết quỹ thời gian rùi, bạn huy cầm cờ nhớ phất cho mạnh nha ^^

  6. em trốn đâu! tuần sau tết ở nhà giúp bố sửa nhà không lên mạng được mà, bây giờ mới vào lại mà (^__^)

  7. Em đã sẵn sàng nhận việc, anh gửi mail cho em những gì em phải làm nhé (^__^)

  8. A Phú có nhờ em lồng tiếng cho vài cái clip ;;) mình chỉ biết lồng thơi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: