I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Bổng lộc

[Blog cũ, 26.8.2009]

BỔNG LỘC

Chiều, tan lớp. 7 tiết dạy kinh hoàng trôi qua, để lại một thân xác rã rượi và cổ họng đau nhói. Gió chiều miên man thổi qua linh hồn bé nhỏ đang đợi thiên sứ đến và rước về nước Chúa trời.

Thoát nhiên, đàng xa, có một tiên nữ xuất hiện, đưa tay vẫy linh hồn về phía đấy. Thẽ thọt từng bước, linh hồn bước đến bên tiên nữ. Tiên nữ cất tiếng dịu dàng và bảo: “Minh kí vào đây dùm cô”

Chưa rõ ất giáp gì thì linh hồn được phát cho 300 nghìn tiền mừng lễ thiên đình (2/9)

Đột nhiên thấy yêu đời và không mong về với Chúa nữa. Linh hồn quyết định cùng thiên sứ bé bỏng đi quất 1 chầu hột vịt lộn bò bía nứt bụng. Ôi, trần gian diệu kì …

 

Tự bình luận: Nhớ lại mới đi dạy mấy ngày được lãnh tiền thưởng, mừng húm. Ôi cái thời đói rách, có đồng nào là quý đồng đó. Nghĩ lại bây giờ cũng đang đói rách, bao giờ mới có ai cho mình tiền mừng lễ thiên đình nữa đây, hu hu hu.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: