I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Tuyên ngôn tình yêu

"Nhưng đàn ông trong vũ trụ còn đầy"

TUYÊN NGÔN TÌNH YÊU

Nếu một ngày thế giới tiệt đàn ông
Anh bị tranh bởi một ngàn phụ nữ

Có khi nào em nổi cơn thú dữ
Đi xé toang thân xác mọi kẻ thù
Có khi em noi theo bà bá tước
Uống máu người để trẻ mãi thiên thu
Có khi nào vì tham vọng chiếm hữu
Giam cầm anh trong thân xác gã mù

Mới nghĩ đến mà anh đã thấy sợ
Muốn giã đời ôm khăn gói đi tu

Nhưng lên núi bỏ em ai chăm sóc
Mà đàn ông trong vũ trụ còn đầy
Râu dê mọc còn xồm xoàm hơn tóc
Anh đi rồi chúng nó sẽ bao vậy
Cứ nhắm thẳng cửa nhà em mà chọc
Mồm liên hồi lời hứa hẹn gió mây

Mới nghĩ đến mà anh đã phát khóc
Thôi chi bằng cứ lì lợm đây

Dẫu thế giới có một ngàn phụ nữ
Và chỉ còn sót một mụn đàn ông
Thì hắn cũng hiền lành và ngoan ngoãn
Nép bên em cho đúng phận làm chồng
Mọi nhan sắc hắn đem đi xếp xó
Mọi sang giàu hắn bỏ bọc ny-lông
Bởi vì em
Trên mọi sự hoàn hảo,
Trường tồn và duy nhất
Em tin không?

Quân Thạch
16.11.2010

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: