I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Ghen (2)

 

GHEN

Ghen với hạt cát
Từng làm ướt gót chân

Ghen vuông đất gần
Khuất đi hình hài ấy

Ghen đôi mi buồn
Che cặp mắt giận lẫy

Ghen cả vốc nhài
Nhuộm phai hương tóc xưa

Ghen với vũng nước
Đọng giữa ngày không mưa

Ghen khỏang trời thưa
Chỉ duy một vừng xám

Ghen mùa rơi rơi
Trong một chiều ảm đạm

Dòng người đưa người
Mảnh trắng xóa bay bay

Lặng lẽ nằm đây, em tôi gầy
Gối tấm bia mang dòng tên lạnh lẽo
Những ký ức ngổn ngang muôn nẻo
Vương vãi đầy từng ngõ phố quen.

Quân Thạch
21.05.06

—————————————————-

Buồn buồn lục mấy bài thơ cũ ra coi, ngứa tay chữa lại bài này, để vào đây vậy thôi….

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: