I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Chuyện ở phố – Quân Thạch

Nguồn: vietbao.vn

CHUYỆN Ở PHỐ

Cứ đều đặn
Như chiếc đồng hồ điểm chuông
Giữa tháng tư mùa gió rung lại đến
Xô con đường chao nghiêng
Chống chếnh!
Rượt đuổi người ta trong áo nhựa nhiều màu

Có một người đàn ông chạy rất mau
Vì để quên
Hay để rơi chiếc áo

Có đứa vé số lang thang
bước chân lảo đảo
Đói và lạnh cái nào đáng sợ hơn???

Có người đàn bà dỗi hờn
Mặc gã tình nhân,
cứ chạy bừa ra phố!
Tiếng bánh xe nghiến răng
Những mái đầu lố nhố
Đội mưa nhìn
Vũng máu loang ra
và gió cứ rung, hạt nước cứ vương vãi
Mặc kệ người ta…

Quân Thạch
16.4.10

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: