I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Học từ công việc

Sau mấy ngày training, hắn học được một mớ thứ mà chắc chắn là sau này sẽ góp phần không nhỏ cho sự cất cánh một công việc kinh doanh nào đó của hắn.

1. Nghề cashier.

  • Chợ: Khách lấy đồ, cashier tính tiền. Đồ phải gõ code ỳ xèo. Phải kiểm tiền, check ID hoặc lầm bầm credit or cash.
  • Wic: Hỏi khách muốn gì rồi đi lấy cho khách. Scan là đủ, rất hiếm khi nhận tiền, chỉ lấy coupon và check folder.

Còn cơ bản lúc vắng vẫn phải đi dọn dẹp, sắp đồ, nhận delivery và đủ thứ khác.

Học được gì: Quickbook, maintane hàng hóa (giao nhận, chuyển, kiểm, sắp xếp, tính toán số lượng dự trữ, …) System của wic (reward point, minimum requirement, voucher, …)

2. Nghề technician

Bị kêu đi chỉnh camera (bắc thang, bẻ lên xuống), sửa máy fax (học fax, học rút dây ra cắm dây vô, học debug), phục hồi dữ liệu (chỉ kịp chép cho bà kế toán cái phần mềm recovery rồi phắn đi mất)

Nghe đâu ngày mai phải đi cầm 1 nùi dây đi tái tiêu dùng ở đâu đó. Thiệt tình.

3. Nghề delivery

Sáng sớm bị tóm cổ đi lên ngó tiệm ng ta để học hỏi, tưởng vây là xong, ai dè bị lôi đầu đi mua đồ sỉ về, nghe lùng bùng nào lựa đồ, chất đồ. Khiếp, 5 cái xe chở đồ bự chảng tính tiền ra hết cả $2500, chất đầy 1 xe tải đồ. Cái thân lụ khụ phải chạy tới lui bưng bê bốc vác (may mà có người hỗ trợ phần lớn)

Nhưngg mà học được cách người ta mở tiệm bán lẻ là thế nào, cách đi order hàng, chỗ order, việc chuyên chở giao nhận từng store một.

4. Nghề manager

Nghề này được hứa hẹn từ lâu rồi và có vẻ cũng sắp tới. Sẽ đi organize cái store mới theo đúng kiểu mẫu vừa được học, rồi sau này điều hành mấy nhân viên Mexican. Anyway, có cảm giác cái nghề này thực ra chỉ là dồn hết 3 nghề kia vào một chỗ và nai lưng ra làm cho đến tắt nghỉ thôi. T___T

Anyway, chắc thế nào cũng học được một mớ về sổ sách giấy tờ. Bữa trước cũng học được cách người ta quản lý nhân viên thế nào để mỗi tiệm chỉ cần 1 ng ca sáng, 1 ng ca chiều rồi cứ thế mà làm rồi. Họ làm nhiều năm, cả nhà mở trên 40 stores nên mình vào làm để học quả thực là quá xá có lý.

Ráng cày thời gian, có tiền no ấm 1 tí, cống hiến có giá trị 1 tí, mình bùng cho người ta còn thương tiếc.

Cày 1 ngày đàng, học một sáng khôn, có điều đuối quá …

Advertisements

Single Post Navigation

4 thoughts on “Học từ công việc

  1. Hắn ơi cố lên! Chạy riết cho khỏe chân, làm nhiều cho khỏe tay :P

  2. chỉ thấy về đến nhà là muốn nằm dài ra mà ngủ thôi ;))

  3. Ráng ráng ráng…được cái về nhà ngủ rất ngon (nhắm mắt là tới sáng chả biết gì nữa…hic)

  4. Bởi vậy mày ngày càng béo còn anh thì … cân đối ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: