I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Ngồi tựa mạn thuyền

Blog cũ, 07.2009

Ngồi tựa mạn thuyền, soi mình xuống bóng nước. Bóng nước như bóng mây, loang loáng, bàng bạc, thấy bóng mình ở đó, cũng bàng bạc, phong sương …

Ngồi tự mạn thuyền, nhìn ra bên bãi biền. Bãi hoang mà đen đúa, bẩn thỉu. Mà cái gì nó đen và bẩn cơ chứ? Bãi biền? Đạo đức kinh doanh? Hay tâm hồn con người? Chẳng rõ nữa. Ta tự soi mình vào đó. Thấy chút nào ta mà chút nào không ta …

Ngồi tựa mạn thuyền, nghe quan họ từ đáy nước sâu vọng lên. Quan họ chết rồi, quan họ đã chết rồi. Vậy mà âm vang ngàn năm còn vọng đó. Vọng vào hộp sọ. Hộp sọ là một hộp cộng hưởng. Âm thanh va đập, ầm ào. Ngôi rằng là a a á ngồi a i í a tưa ý a man thuyền là ngồi tựa có a màn thuyền ấy mấy duyên i là à duyên, là ngồi tựa có a màn thuyền …

Ngồi tựa mạn thuyền, khi bất đắc chí thì ngả tới trước mà tự trầm, khi cao hứng lại ngửa cổ ra tự gào, tự hát. Khi là Khuê, khi là Khuất, có khi nào ta lại là ta?

Ngồi tựa mạn thuyền, nghe gió reo, gió reo, gió reo …

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: