I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Cờ vua và đối thoại

[Blog cũ, 12/2006]

Lớp 1 :


– Bố ơi, chơi cờ với con đi.
– Bố không có dạy con cờ bạc …

Lớp 2 :


– Mẹ ơi, con được thầy hiệu phó chọn đi thi cờ vua cấp quận nè

Lớp 5 :


– Sơ Hoa ơi, con thi cờ vua được giải 3 quận nè. Sơ thưởng con đi …

Lớp 7 :


– Tin mừng đó nghe. Giải 3 đó (Cô Nhung)


– Lần này quận quyết định trích thêm tiền để thưởng cho em. Giải này em thắng Võ Dương, đây là một tín hiệu đáng mừng. Võ Dương đã tập cờ trên quận từ hồi mẫu giáo rồi… (Thầy Viện)
Blah blah blah

Lớp 8 :


– Bố ơi, con được huy chương đồng rồi nè.

Lớp 9 :


– Em ráng thắng trận cuối sẽ có huy chương đồng.

– Xui quá, năm nay quận 10 2 cái hạng tư mới đau chứ.

(Thầy Thịnh)

Lớp 10 :


– Em bây giờ học ở Bùi Thị Xuân rồi, xem như em là người của quận nhất.

-… Nếu em muốn tiếp tục học thì đóng tiền cho thầy. Còn không thôi em nghỉ đi. Mà tuần sau cũng đầu tháng rồi đó…

(Thầy Viện)

Single Post Navigation

One thought on “Cờ vua và đối thoại

  1. Đôi khi cũng thật đẹp để lưu giữ lại một kỉ niệm. Và chỉ thế thôi :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: