I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Đất mới và cây – Thay đổi và thích nghi

Con người ta sinh ra, lớn lên rồi rời bỏ quê hương để đến một miền đất lạ cũng như cái cây vừa có tí cành lá lại bứng đi cắm sang chỗ đất khác. Đất đai dù tốt thế nào, cây cũng phải mất thời gian để bén rễ và đứng lên vững vàng.

Có cây thì chọn hút ngay lớp màu mỡ ở trên bề mặt rồi cứ thế tỏa rộng tán ra thảnh thơi hưởng thụ.
Có cây thì héo úa, chỉ ráng trổ ra được ít quả non, mong sao quả rơi xuống đất thành cây mới vững vàng.
Có cây thì dù xơ xác không còn một cái lá vẫn ráng đâm rễ sâu xuống chắc chắn để rồi nhiều năm sau sẽ bung cành lá xum xuê.

Đất mới dù thưa, dù rộng thế nào rồi cũng có lúc trở nên đông đúc chật hẹp, cây cối dần dần chen chúc với nhau.

Những cây khi đã tỏa tán lá rộng ra ngoài thì che hết cả nắng, hút hết cả nước cửa những cây non còi cọc yếu ớt chung quanh, tranh thủ nguồn sống cho mình.
Những cây héo úa thì bất lực đứng nhìn cây con bỏ mặc mình thấp lè tè và khô rốc ở dưới mà cứ thế vươn lên cao mãi. 
Còn những cây vươn cao thì cho nhiều hoa trái, muông thú và chim chóc kéo đến chung quanh tạo ra cả một vùng nhộn nhịp. Các cây mới nhờ đó cũng có thêm chất bổ dưỡng mà sống, mà vươn lên.

Dù lựa chọn cho mình cách nào, mỗi cái cây cần phải có thời gian để thích nghi. Quan trọng là phải biết mình muốn thích nghi như thế nào và kiên trì với quyết định đó.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: