I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Giải pháp cho những thói xấu khi dùng Internet

1. Check statistics

Mỗi ngày check Etsy, Google Analytics, Alexa, v.v… cả chục lần. Coi mấy cái đó tăng trưởng thì phê thật, nhưng mà quá mức cần thiết thiệt là phí thời gian. Phải quy định lại thôi. Ngày chỉ vào coi mỗi thứ đó tối đa là 2 lần. Nếu làm sai sẽ tự khẻ tay bằng cây chổi lông gà mới mua (để làm việc này).

Trừ trường hợp: Đang up đồ lên Etsy thì được coi Etsy nhiều hơn

2. Check Facebook

Có nhiều Facebook quá nên cứ check lia check lịa. Nhiều khi có ma nào đâu mà vẫn check. Lại một thứ phí phạm thời gian khác. Phải bỏ thói quen này. Một ngày chỉ check Facebook tối đa là 2 lần cho mỗi account. Vào mà ra thì không vào lạil nữa.

Trừ trường hợp: update group SS hoặc page Người KDTM

3. Check mail

Có quá nhiều email với đủ mọi dịch vụ lại là một thứ phí phạm thời gian khác. Check xong rồi cà kê không trả lời, hoặc chỉ đọc qua loa, sau đó lại phải repeat. Thiệt là phí phạm thời gian. Quy định, đọc thì đọc 1 lần cho xong rồi trả lời luôn. Ngày check 2 lần thôi. Dùng dịch vụ cho tự động báo đối với mail quan trọng.

4. Multi-task

Mỗi lần làm việc cho 1 business thôi. Làm việc cho nhiều business, mỗi business lại nhiều task thật là kém hiệu quả, lại thiếu tính tổ chức. Mình cũng đâu có muốn trả lương cho bản thân mình khi mà nó làm việc ko tập trung và ko ra kết quả tốt đâu. Dẹp dẹp. Mỗi lần 1 thứ thôi, xong là dẹp hẳn, quaa cái khác rồi quay lại sau. Nếu vậy mình phải ghi giờ cho công việc thôi. Check in/Check out đàng hoàng cho giống mấy sở.

5. Take note

Coi đã, tìm hiểu đã, cái không nhớ gì hết. Làm lần sau phải redo lại. Thôi, chịu khó ghi note lại những cái đã coi. Chắc dùng notepade vậy.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: