I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Tiếng sầu, Hạ đỏ, Hỏi em

Tiếng Sầu

Tác giả: Huyền Kiêu

Xuân hồng có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi hoa thắm cài đầu
Đi đuổi bướm vàng bên nội

Hè đỏ có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi khăn thắm quàng đầu
Đi giặt tơ vàng bên suối

Thu biếc có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi tóc xõa ngang đầu
Đi hái tình sầu trong núi

Đông xám có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi hoa phủ đầy đầu
Đã ngủ trong lòng mộ tối.

Lần đầu hắn đọc được hai câu thơ ấy là trên trang bìa trong của cuốn Hạ Đỏ – Nguyễn Nhật Ánh. Hai câu thơ ngắn đã ít nhiều gợi cảm hứng cho một truyện ngắn hay, cũng đã gợi cảm hứng cho hắn viết nên bài thơ Hỏi Em.

Thời gian sau lang thang trên internet, hắn mới biết bài thơ có tựa là Tiếng Sầu và mới có dịp đọc được nguyên văn. Và hắn giật mình khi thấy bài thơ của hắn cũng rất gần với ý của Huyền Kiêu. Thật là trùng hợp.

Hỏi Em

“Hạ đỏ có chàng tới hỏi:
– Em thơ, chị đẹp em đâu?”
(Huyền Kiêu)

Này em thơ chị đẹp em đâu?
Tôi gặng hỏi sao em không nói
Chẳng mỉm cuời, chẳng vang tiếng gọi
Mắt chỉ thầm dõi phía xa xôi

Ngoan đi nào, hãy nói với tôi
Rằng … chị đẹp trưa còn bận ngủ
Rằng … chị ra sau vườn đào củ
Rằng … theo me xuống chợ ăn quà

Nào em ngoan, hãy nói đi mà
Tôi sẽ đợi, chưa về cũng đợi
Xin hãy nói với tôi, em hỡi
Rằng chị em chỉ ngủ giấc dài …

Quân Thạch, 12.6.04

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: