I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Miên Khúc

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Death of the Virgin

Miên Khúc

Ru em một giấc mộng tròn
Dù mai thức dậy, không còn lo toan
Ru em một giấc mộng ngoan
Chuyện đời khép lại, đa đoan đâu màng
Ru em một giấc mộng vàng
Đôi chân em bước nhẹ nhàng cung mây

Ru em trọn một giấc đầy
Bình yên em mãi nằm đây miệt mài
Say trong giấc đẫm hương lài
Ru em một giấc mộng dài, tôi ru …

Quân Thạch, 29.8.04

———

Years ago, when I started writing for a while. It’s one of my first lục bát poem, and I really love it.

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: