I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Tôi đã thấy

Bài số 5: Quan điểm của bạn về tôn giáo.

Tôi Đã Thấy

Tôi là một người theo Thiên chúa giáo, tôi có một đức tin nhỏ hơn cả một hạt cải. Nhưng khi nhìn vào đức tin của những người khác, tôi đã gặp rất nhiều bất ngờ.

Tôi đã thấy gã tiên tri rởm đời, dùng phương tiện truyền thông rêu rao về ngày tận thế vào tháng 5 vừa rồi. Đó không phải là lần đầu tiên và chắc cũng không phải là lần cuối cùng lão “tiên tri” già hói ấy tính toán ra thời điểm cáo chung của nhân loại.

Nhiều gia đình mù quáng nghe theo đã đem hết tiền bạc gia sản để cho người khác với hi vọng được lên thiên đàng. Thật tội nghiệp cho họ.

Giả như tận thế là có thật, thì mớ của cải đến lúc ấy mới đem cho người nghèo, thì họ sẽ làm gì với chúng? Hành động đó có khác gì đổi những thứ thừa thãi để lấy một chiếc vé vào thiên đàng, hay là họ chưa đọc đến câu chuyện đồng xu của bà góa được viết trong kinh thánh?

Còn gã tiên tri, gã đã hốt được một phần không nhỏ trong mớ của cải của thiên hạ để tiếp tục … nghiên cứu và dự báo về lần tận thế kế tiếp. Tôi thấy, tôn giáo là Kinh tế.

Tôi đã thấy những linh mục cao ngạo, đi hiên ngang trong giáo xứ của mình với một khuôn mặt khinh khỉnh, coi thường giáo dân.

Có người là linh mục trong xứ của tôi ngày trước, có người là bà con họ hàng. Điểm chung của họ là có quyền thế, được nhiều người xun xoe, xu nịnh và cậy vào cái quyền thế ấy để đặt mình lên trên, lên trước những người khác.

Có một linh mục nó, tôi vẫn nghe mọi người rỉ tai nhau về chuyện khi khách khứa đến, nếu không có tiền đóng cho nhà thờ, hoặc vai vế thấp kém, ông không thèm tiếp. Cứ nghĩ chuyện đồn thổi tam sao thất bổn. Lần nọ có dịp gặp, tôi lễ phép cúi chào thì ông ta coi như người vô hình, không có vẻ gì là biết tôi có mặt ở đó.

Những vị linh mục ấy có lẽ đã quên câu chuyện về người thu thuế ngồi ở cuối nhà thờ và vô vàn những câu chuyện khác về sự khiêm nhường và quan tâm đến người khác mà Chúa đã dạy.  Tôi thấy, tôn giáo là Quyền lực.

Chúa dạy: “Nếu ai tát má bên phải ngươi, hãy đưa má kia cho họ nữa“, nhưng sao có những con chiên của Chúa lại thích đi kích động, phỉ báng đấng tiên tri Muhammad của người Hồi? Tại sao lại như vậy?

Tôi chưa được nghe người Hồi phỉ báng đấng Jesus Christ bao giờ. Nhưng tôi biết, họ sẽ đáp trả những sự báng bổ bằng máu và thịt của cả hai bên.

Thánh chiến, tử vì đạo hay tự do ngôn luận?

Với tôi, đó là những sự ngu ngốc, những tâm hồn ích kỉ dung dưỡng bởi thù hằn. Họ đã quên bài học của Thánh Phêrô trong vườn cây Dầu khi quân dữ ùa tới hay bản thân họ chính là những quân dữ? Lúc này, tôn giáo là Tội ác.

Tôi là một người theo Thiên chúa giáo, tôi có một đức tin nhỏ hơn cả một hạt cải, nhưng tôi giữ đức tin ấy trong lòng mình và sống theo những gì tôi hiểu. Chúa đã chọn giao du với những người thu thuế, các cô gái điếm chứ không phải các pha-ri-siêu hay luật sĩ. Sau khi tôi đã thấy, đã tôi hiểu.

Minh V. Le

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: