I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Mơ ước nhỏ nhoi

IMG_1299

Mơ Ước Nhỏ Nhoi

Nếu sinh ra trước một ngàn năm
Anh sẽ lãnh binh chinh phục thế giới

400 năm, anh sẽ tạo ra những phát minh mới
Khởi đầu cuộc cách mạng công nghiệp và lừng lẫy tiếng tăm

Nếu chỉ vừa suýt soát 100 năm
Anh sẽ làm kinh tài và thành đại tỉ phú

Anh sẽ mặc đồ bít bùng bay vào vũ trụ
Để muôn đời sử sách vinh danh

Chỉ tiếc là quả đất quay nhanh
Mọi điều lớn lao người ta giành hết
Anh chẳng kịp làm Khan, Darwin hay Bill Gates
Nên đành ngồi khoác lác dở hơi

Chỉ dám ước mơ bé bỏng, nhỏ nhoi
Ví dụ như cho em một cuộc đời hạnh phúc.

Thạch, 28.4.2013

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: