I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Nếu Chết Được

spirits-dancing

annawrites.com

Nếu Chết Được

Nếu chết đi được thì thật là giản đơn
Lúc đau không phải cố nhoẻn miệng cười
Không muốn nhìn,
đâu ai có thể ép mình mở to mắt
Mặc kệ những phép xã giao giả dối rất loài người

Nếu chết đi được thì thảnh thơi
Không cần day dứt vì điều lương tâm không làm được
Hay vì tương lai tự mình làm cho mịt mờ phía trước

Trời ơi !

Nếu chết đi được …
mà đâu có chết được

Vẫn phải sống, vì gia đình
Vì những ước mơ và vì những trách nhiệm

Chỉ duy nhất là không vì mình

Một buổi sáng,
tôi mở mắt ra,
và thấy mình sống không khác gì một xác chết.

Kinh !

Thạch, 11.6.2013

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: