I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Dừng Chân Lại Chút Thôi

Image

 

Dừng Chân Lại Chút Thôi

Dừng chân lại chút thôi
Tháng ba sắp về rồi đó

Cởi dép ra và ngồi
Lên bậc thềm, 
lên sương, 
lên cỏ

Cho chân chỉ chút đi

Ngày mai cuộc đời cũng vậy,
Hối hả mãi làm gì?

Ngày mốt cũng vậy
Ngày kia cũng vậy
Ngày kỉa cũng vậy

Ngày kìa cũng vậy

Dừng chân lại chút thôi
Muốn đi,
đi lúc nào chẳng được.

Dừng chân lại !
Một chút thôi …

Quân Thạch
27.02.2014

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: