I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Rồi Một Ngày

Image

Rồi Một Ngày

Rồi một ngày
em bỏ tay ra

Đứng đó

Không phải là nắng chiều
Không phải là tiếng gió

Mà hơi ấm của anh
tiếng anh thở
bàn tay anh

Xô tung ngàn nỗi nhớ

Ôm em.

27.02.2014
Quân Thạch

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: