I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Cành Nhỏ

1.

Cành cây nhỏ cắm trong lọ hoa để trên bàn từ nhiều tuần trước vẫn còn xanh, thậm chí còn bung chồi.

Cả cành cây ướt đẫm như thể đổ mồ hôi, một điều kỳ lạ và xa xỉ ở cái đất sa mạc khô queo và đang mùa gió rít này.

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: