I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Khoảnh sân trước nhà

1.

Ngồi nghe tiếng thông reo,
hít vào đầy phổi không khí trong lành thoang thoảng mùi nhựa thông

nhìn xuống thung lũng đang thiêm thiếp ngủ.

Thung lũng leo lét ánh vàng leo lét của một miền thôn dã

——-

2.

Bầu trời ở trên nóc nhà có rất nhiều ông sao.

Ngồi đếm hoài mà vẫn chưa hết.

Tách trà châm không biết mấy lần rồi.

 

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: